SD22W-2484

thubnail1

Used

ຍີ່ຫໍ້ Shantui
ປະເພດຂອງເຄື່ອງຈັກ Bulldozer
ລຸ້ນເຄື່ອງຈັກ SD22W-2484
ລາຄາ
ສະຖານະ not-available
Return Date 01/10/2015

ລາຍລະອຽດ

ວັນທີລົງຂໍ້ມູນ 01/04/2015
ຊື່ RMA
ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກ Shantui
ລຸ້ນເຄື່ອງຈັກ SD22W
ຄວາມກວ້າງ 23.44 Ton
ນໍ້າໜັກ 2000mm
ປີ Jul-10
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ນໍາໃຊ້ 4192
ລະຫັດ SD22AW112484
ສະຖານທີ່ Luang Prabang
ອຸປະກອນທີ່ຕິດມານໍາ Front blade and Riper
ລາຍລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກພິເສດ A/C

ການກວດເຊັກພື້ນຖານ

ຫ້ອງໂດຍສານ ok
ລາງລໍ້ ຫຼື ຢາງ ok
ລະບົບເກຍ fair
ລະບົບໄຮໂດຣລິກສ໌ fair
ລະບົບໄຟ ok
ທໍ່ ok
ການຕົບແຕ່ງ ok
ເຮັດສີ ok Fade Cab roof paint color ( Sun exposure )
ສະຫຼັກ/ປອກສວມສະຫຼັກ ok Slightly rusted